zondag 30 augustus 2020  om 09:30
Voorganger: Ds. D. de Boer
Kerkdienst De Hoekstien, Britsum
Organist: Ernst Panstra

Uitgangscollecten:
1. Diaconie
2. Kerk
3. Nijekleaster Jorwert

terug