zo 27 sep 2020  om 09:30
Voorganger: Diverse gemeenteleden
Kerkdienst De Hoekstien, Britsum
Organist: Ernst Panstra
Welkom en mededelingen: ouderling van dienst

Woord van welkomWij bidden:
Goede God, die ons roept
God, die ons zoekt.
God die niet langs ons heen kijkt,
Maar ons aankijkt
En herkent wie we kunnen zijn:
In de Naam van die God,
Zijn wij hier samen en willen we opstaan
Om te zoeken,
Om te roepen,
Om te zien
Om U te volgen:
Amen.

Laten wij zingen in ons hart: De vreugde voert ons naar dit huisZingen: Lied 280: 1:2 (Nieuwe Liedboek) Lied beamer

https://liedboek.liedbundels.nu/content/liedboek/computer-280-muziek-couplet-1-1.png

2. Dit huis van hout en steen, dat lang
die stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan.

Voorbereiding

Onderricht mij in uw woorden,
schenk mij leven,
waar ik ook ga.

LAAT UW WOORDEN
IN ONS BRANDEN
ALS EEN LICHTEND VUUR
VOOR HART EN HANDEN.
 
Dat uw goedheid mij mag vinden;
dat uw heil mijn toekomst wordt
 
LAAT UW WOORDEN
IN ONS BRANDEN
ALS EEN LICHTEND VUUR
VOOR HART EN HANDEN.
  
Blijf gedenken wie wij zijn.
U, mijn hoop, waar nog de nacht duurt;
U, mijn troost, waar ik verdwaald ben.
Met uw woord schenkt U leven.
 
LAAT UW WOORDEN
IN ONS BRANDEN
ALS EEN LICHTEND VUUR
VOOR HART EN HANDEN Zingen:  Een lied om te bemoedigen (mel. Lied 290 Oude Liedboek)
door Alfred C. Bronswijk

Wij reiken naar de bron van ’t licht,
dat duisternis bestrijdt,
alle heuvels slecht en voeten richt
en een mens weer mens laat zijn.

Het leidt ons aan de pijn voorbij,
spant zelfs de regenboog
over wateren zo diep, zo stil,
waarin zich verdriet bewoog.

Het spreekt tot ons van hoop  en troost
door God ons aangereikt,
omdat Hij ons zeer te na wil zijn
en in liefde ons bereikt.

Gebed tot de Heilige Geest (filmpje)

Lezingen  koptekst beamer

1e lezing: Psalm 114 (Bijbel in Gewone Taal)

2e lezing: Openbaring 21:1 t/m 5 ( Bijbel in Gewone taal)

Afsluiten met de woorden
Zo spreekt de Heer  
Wij danken de Heer vanuit het diepst van ons hart!

Aansluitend uitspreken: Klein Gloria

ERE ZIJ DE VADER EN DE ZOON
EN DE HEILIGE GEEST
ALS IN DEN BEGINNE
NU EN IMMER
EN VAN EEUWIGHEID TOT EEUWIGHEID
AMEN.

Overdenking

Stilte moment

Filmpje: Ik zal er zijn - Sela
  

Geloofsbelijdenis
Soms  worstel ik, maar ik geloof
Geloven is een weg: soms met zekerheden en rust, soms met twijfel, vragen en onzekerheden. Maar steeds weer in het vertrouwen dat God mijn herder, mij langs déze weg leidt. Met andere woorden: geloven is het vertrouwen dat God er is en ik er niet alleen voor sta. Daardoor ervaar ik rust. Geloof biedt dan ook houvast en kracht op mijn levensweg.
Ik geloof in God de Schepper. In de schepping wordt de grootheid van God zichtbaar. Niet alleen in het grote wonder van nieuw leven, maar ook in het wonder van het kleine: zoals de rups en de vlinder. Stilstaan bij de schoonheid van de schepping roept verwondering op. en verandert mij.
Ik geloof in God die liefde is. Zijn liefde blijkt uit zijn  trouw en barmhartigheid. Ik geloof in een God die zich laat kennen en op ons betrokken is,  als een hand op mijn schouder. Hij laat mij merken dat ik er mag zijn. Door God weet ik dat ik geliefd ben, een parel in Gods hand.  Hij is om mij heen, om mij te beschermen, op te vangen, of  om mij een duwtje  in de juiste richting te geven. Het leven kan geen toeval zijn, daarom geloof ik in Gods leiding in mijn leven.  Ik geloof in een God die geen onderscheid maakt, bij wie iedereen thuis mag komen. Zijn genade is groot genoeg voor iedereen. Hij nodigt je uit zijn liefde in je leven toe te laten.
Ik geloof in Jezus Christus, mijn Verlosser. Hij is naar de aarde gekomen om ons bij God te brengen. Hij is voor mijn zonden gestorven, waardoor ik nu vrij mens mag zijn. Jezus is opgestaan, waardoor ik weet dat de dood niet het laatste woord heeft.
Ik geloof in Gods vergeving, want ik heb het nodig om steeds weer opnieuw te mogen beginnen.
Omdat ik geloof, wil ik proberen het goede te doen. Dat is de kernopdracht van het geloof: mijn naaste liefhebben. God geeft mij rust, het gevoel er niet alleen voor te staan. Het is een houvast. Het geeft mij kracht. Geloven is een veilige plek  een Veilige Haven
Soms worstel ik – maar God, ik geloof!

Orgelspel

Gebed

Slotlied: Amazing Grace


Zegen

Trouwe God, wij zijn veilig in uw handen.
Daar vertrouwen we op.
Dat te weten geeft rust
en vrede die alle verstand te boven gaat.
Amen.

Orgelspel bij uitgaan


Collecte bij uitgang


Uitgangscollecten: Diaconie, Kerk, Opvang thuis- en daklozen Leeuwarden

 

terug