zondag 15 mei 2022 om 09:30

Kerkdienst Genovevatsjerke, Jelsum
Voorganger(s): Ds. Mirjam Hulzebos
Organist: Ernst Panstra

Collecten:
1. Diaconie
2. Kerk
Uitgangscollecte: Bloemen

Bevestigingsdienst

terug