zondag 22 mei 2022 om 09:30

Openluchtdienst Dekema State, Jelsum
Voorganger(s): Ds. D. Scholtens, Stiens
Organist: M.m.v. De Nije BazĂșn

Collecten:
1. Diaconie
2. Kerk
Uitgangscollecte:

terug