donderdag 26 mei 2022 om 09:30

Hemelvaartdienst De Hoekstien, Britsum
Voorganger(s): Ds. R. Veenboer, Leeuwarden
Organist: Anne Minnema

Collecten:
1. Diaconie
2. Kerk
Uitgangscollecte: Open Doors

terug