zondag 5 juni 2022 om 09:30

Slotdienst De Hoekstien, Britsum, Fryske Tsjinst
Voorganger(s): Ds. Joh. Bakker, Stiens
Organist: Ernst Panstra

Collecten:
1. Diaconie
2. Kerk
Uitgangscollecte: Jeugd

Er is na de dienst geen koffie/theedrinken.

terug