zondag 5 maart 2023 om 09:30

2e zondag 40-dagentijd, Nicolaaskerk, Koarnjum
Voorganger(s): Ds. R. Veenboer, Leeuwarden
Organist: Anne Minema

Collecten:
1. Diaconie
2. Kerk
Uitgangscollecte: Voorjaarszending

Koffie/theedrinken na de dienst

2e zondag van de 40-dagen-tijd: Kerk in Actie: Voorjaarszending: Palestina - Samen Bijbellezen opent deuren. Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij Bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer Bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen. Meer lezen:kerkinactie.nl/bijbelinpalestina

terug