woensdag 8 maart 2023 om 19:30

Biddag, Genovevakerk, Jelsum
Voorganger(s): Ds. D. Schreurs, Hegebeintum
Organist: Anne Minnema

Collecten:
1. Diaconie
2. Kerk
Uitgangscollecte: Werelddiaconaat

Biddagcollecte Kerk in Actie, Werelddiaconaat: Ghana - Een beter inkomen voor boerinnen. Noord-Ghana is een droge regio. Het is moeilijk om hier rond te komen met de opbrengsten van landbouw, terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. Een van die manieren is het verzamelen en verwerken van kariténoten. De Presbyteriaanse Kerk in Ghana helpt vrouwen om dit zo goed mogelijk te doen en de beste prijs voor hun noten en boter te krijgen. Meer lezen: kerkinactie.nl/boeringhana

terug