zondag 12 maart 2023 om 09:30

3e zondag 40-dagentijd, De Hoekstien, Britsum, Fryske Tsjinst
Voorganger(s): Drs. T. Simonides, Birdaard
Organist: Ernst Panstra

Collecten:
1. Diaconie
2. Kerk
Uitgangscollecte: Binnenlands diaconaat

3e zondag van de 40-dagen-tijd: collecte Kerk in Actie, Binnenlands Diaconaat: Omzien naar gevangenen. In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar herstel.
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.
Meer lezen: kerkinactie.nl/40dagentijd

terug