zondag 19 maart 2023 om 09:30

4e zondag 40-dagentijd, De Hoekstien, Britsum
Voorganger(s): The Young Christian Singers o.l.v. Wilco Kloosterman

Collecten:
1. Diaconie
2. Kerk
Uitgangscollecte: Jeugd

4e zondag van de 40-dagen-tijd: deze collecte is weer bestemd voor onze eigen jeugdactiviteiten.

Rondom Pasen zien we hoe Jezus de weg van vernedering gaat en voor onze zonden sterft aan het kruis. “Vader vergeeft het hun, want ze weten niet wat ze doen”.

Jezus roept ons op zijn voorbeeld te volgen: goed voor elkaar te zijn, vol medeleven, en elkaar te vergeven zoals God ons in Christus vergeven heeft.
Dat kunnen we niet op eigen kracht, maar we mogen Hem om hulp vragen, zodat we de ander, maar ook ons zelf kunnen zien in het licht van het kruis.

Op zondag 19 maart zullen Gospelkoor “The Young Christian Singers” ons meenemen in deze themadienst.

 

terug