Landelijke diaconale dag in Utrecht Landelijke diaconale dag in Utrecht
Hoofdspreker was Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en viceminister-president. Het thema ‘Ieder mens telt’ is de dagelijkse motivatie in zijn werk: “Iedereen moet de ruimte krijgen om volwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving. Er mag geen reden zijn om langs de kant te staan.” Hij vertelde dat de belangrijkste drijfveer om zijn werk te doen, is dat hij wil werken aan een zorgzamere samenleving waarin het vanzelfsprekend is dat we naar elkaar omkijken en als het nodig is voor elkaar zorgen.
Daarnaast was Igor Kohaniuk uit Moldavië, het armste land van Europa aanwezig. Igor is directeur van kinderdagcentrum Bethania aldaar. Samen met zijn vrouw en enthousiaste staf vangt hij er kinderen op die een beperking hebben, niet genoeg te eten krijgen, op een andere manier worden verwaarloosd of er alleen voor staan. De meesten van hen groeien op zonder ouders, en als er wel ouders zijn, zijn die vaak aan de drank. Meteen uit school zijn kinderen welkom in Bethania. Ze mogen even lekker bijkomen of alvast aan hun huiswerk beginnen. Daarna is er een lunch, gevolgd door een sport-, knutsel-, theater- of spelactiviteit. In Bethania vinden kinderen een veilige plek en de liefde en vrolijkheid die ze thuis missen. Op de Diaconale Dag vertelde hij over zijn werk en missie om een licht te zijn voor deze kwetsbare kinderen. Bethania staat dit jaar centraal in de kerstcampagne van Kerk in Actie “kinderen in de knel”
Er zijn die dag 23 workshops geweest waar je uit kon kiezen om aan deel te nemen; ideeën uit te wisselen en ervaringen op te doen.
 
terug