Nine-enders oftewel: tijd voor bezinning Nine-enders oftewel: tijd voor bezinning
Het zijn geen vragen waar we dagelijks bij stil staan en toch zal iedereen ze herkennen. Soms is er een speciale aanleiding die ervoor zorgt dat deze vragen opkomen, maar het blijkt ook in onze natuurlijke klok te zitten dat er periodes zijn dat we meer met dit soort vragen bezig zijn dan anders. Uit onderzoek blijkt dat mensen in het jaar dat hun leeftijd op een 9 eindigt (met een engelse term nine-enders genoemd), gevoeliger zijn voor vragen naar de zin van het leven, voor reflectie en verandering, dan in andere jaren. Zo is de kans dat nine-enders voor het eerst aan een marathon mee gaan doen maar liefst 48 procent hoger dan bij mensen in andere leeftijdsfases. Het jaar met de negen in onze leeftijd is, met andere woorden een uitgelezen jaar waarbij we open staan voor reflectie en bezinning.
Dit gegeven leek ons een mooie aanleiding om jaarlijks nine-enders uit te nodigen op een avond in het voorjaar om stil te staan bij vragen als: waar sta ik in mijn leven, wat is er de afgelopen tien jaar veranderd, wat vind ik belangrijk, waar wil ik tijd en aandacht voor maken, wat verwacht ik van de komende tien jaar? Natuurlijk leven er andere vragen bij een 19-jarige dan bij een 69-jarige, maar we hopen dat juist het onderlinge gesprek ook inspirerend kan zijn. We verwachten niet dat we met z’n allen aan het eind van de avond zullen besluiten om de marathon te gaan lopen, maar misschien komen er wel verrassende andere voornemens of inzichten aan het licht.

Kortom: we willen tijd en ruimte maken voor bezinning, exclusief voor nine-enders.

De eerste nine-ender avond was op 2 april 2019. In de Túnmanswente hadden we een zeer geslaagde en gezellige avond met elkaar. Wij vonden het voor herhaling vatbaar en zullen het voorjaar van 2020 de nine-enders van dat jaar uitnodigen.

We houden jullie graag via de Website, Troffel, Flapút en Twasnaar op de hoogte van tijd en plaats, en de mogelijkheden om je op te geven.
 
terug