Oproep voor vrijwilligers Oproep voor vrijwilligers
Ongeveer 25 jaar geleden is een kleine groep vrijwilligers vanuit verschillende kerken in gemeente Leeuwarderadeel begonnen met Bijbelgroepen voor mensen met een verstandelijke beperking.
De opzet hiervan is eenvoudig. Aan de hand van een voorgelezen Bijbelverhaal wordt er gezongen, gekleurd, geknipt en geplakt.
Wij merken in dit tweewekelijkse uurtje een bijzonder gevoel van verbinding en echtheid. Van beide kanten, zowel van de deelnemers als van de vrijwilligers wordt er plezier aan beleefd.
Het is de liefde voor mensen die ons blijft inspireren.

Wil je meedoen of eerst een keer meedraaien?
Wij zoeken voor de woensdag- en donderdagavond enthousiaste vrijwilligers!
Locatie: Ieleane 10 te Stiens         
Tijd: 19.15-20-45
Voor info of opgave kun je terecht bij:
Jacoba Gerritsma, Klaas Walstra, Lysbeth Lubberts, Klasina Osinga of Sjoukje Boorsma
 
terug